Uit letters q, u, a, n, t kunnen volgende woorden gevormd worden:

5- woorden uit letters  (1)

quant (18)

3- woorden uit letters  (4)

nat (4)nut (7)qat (13)qua (15)

2- woorden uit letters  (5)

at (3)au (5)na (2)nu (5)ut (6)