Uit letters r, e kunnen volgende woorden gevormd worden:

2- woorden uit letters  (2)

er (3)re (3)