Uit letters w, e kunnen volgende woorden gevormd worden:

2- woorden uit letters  (1)

we (6)