Uit letters y, o, g, i kunnen volgende woorden gevormd worden:

4- woorden uit letters  (1)

yogi (13)

2- woorden uit letters  (1)

go (4)